МЕТАФИЗИЧНА ДРЪМ И БАС АЗБУКА / Club Mixtape 5 / 24.05

МЕТАФИЗИЧНА ДРЪМ И БАС АЗБУКА / Club Mixtape 5 / 24.05

Date(s) - May 24, 2024 - May 25, 2024

Time - 10:30 pm - 6:00 am

Location
Club Mixtape 5


ОГОНЕК
МУЛТИТЮД
САЙНИК
КОНТРОЛ + ДЖЕЙ
БЪГАФФ
ВЕСС-СИ
МАД ТУИСТ

И още! 👽🎧🔊

18+

📌 Лица под 18 могат да присъстват на събития 18+ само с придружител и нотариално заверено пълномощно! Декларации без печат от нотариус не следват да бъдат зачетени като легални. Изключение е само когато посетителят под 18 е придружен от родител и се представят лични карти или копие от акт за раждане.

📌Клубът не работи с резервации.